Oferta

Për 2.99 Euro ju do të fitoni 2 GB internet të shpejtë dhe biseda pa pare me të gjithë anëtarët e komunitetit si dhe 500 SMS brenda komunitetit.

Ju duhet të jeni i moshës deri në 27 vjeç që të kualifikoheni për këtë produkt dhe t’i keni të paktën 2.99 euro në llogarinë tuaj dhe duke dërguar një SMS me tekst trip plus ju do të bëheni pjesë e komunitetit NTRIP.


Oferta është e vlefshme për 30 ditë.